Uwaga! Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej na budowę Stadionu Opolskiego

Uwaga:

Na prośbę Zamawiającego przekazujemy zalecenia dotyczące ustaleń mertyorycznych w Rozdziale II Regulaminu Konkursu.

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Do pobrania: Ustalenia mertyoryczne.pdf