Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej na budowę Stadionu Opolskiego

Informujemy o zmianie treści ogłoszenia o konkursie na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej na budowę Stadionu Opolskiego” w następującym zakresie: 

„Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom. Data: 16.04.2018.” 

Przedłuża się także termin na składanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - do dnia 30.04.2018 r. oraz termin udzielania odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu - do dnia 07.05.2018 r.” 

Pozostałe terminy tj. składania prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników konkursu pozostają bez zmian.

Do pobrania: Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf