Struktura oddziału 2015 - 2018

Prezes
Małgorzata Adamowicz - Nowacka

Prezydium
Mariusz Tenczyński - wiceprezes do spraw twórczości
Waldemar Adamski - wiceprezes do spraw legislacji
Iwona Wilczek - skarbnik w randze wiceprezesa
Andrzej Nowak - sekretarz

Członkowie Zarządu:
Zdzisław Cwynar
Jarosław Oglęcki

Komisja Rewizyjna:
Paula Karpezo
Joanna Maseli
Andrzej Plotnik

Sąd Koleżeński:
Zdzisław Budziński
Jan Gajda
Sandra Żur

Kolegium Sędziów Konkursowych:
Marek Nowacki - przewodniczący
Małgorzata Adamowicz - Nowacka
Józef Franczok
Marek Mansfeld
Andrzej Nowak
Ewa Oglęcka
Mariusz Tenczyński
Iwona Wilczek

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów:
Małgorzata Adamowicz - Nowacka
Mariusz Tenczyński
Iwona Wilczek