Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Jak co roku, Stowarzyszenie Architektów Węgierskich wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.

Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2017 i 2018.

Zgłoszenia na płytach CD wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 3 września 2018 do godz.14.30 na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES

Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej – edytowalnej) muszą zawierać:

Teksty (po polsku i angielsku):

  • - Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail do pracowni
  • - Nazwę domu
  • - Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
  • - Legendę z opisem  pomieszczeń

Grafikę: 

  • - Plan budynku z ogrodem
  • - Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
  • - Rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej
  • - Przekrój w charakterystycznym miejscu 
  • - 3-4-zdjęcia domu

Wszystkie materiały w formie papierowaej muszą być w formacie A4.