Struktura oddziału 2019 - 2023

Prezes

Mariusz Tenczyński

 

Prezydium

Małgorzata Adamowicz-Nowacka - wiceprezes


Józef Franczok - wiceprezes do spraw twórczości


Monika Adamska - skarbnik


Marcin Gałkowski - sekretarz

Członkowie Zarządu:


Andrzej Nowak 

Jarosław Oglęcki


Dawid Pyka

Iwona Wilczek

Komisja Rewizyjna:


Sara Grzesik - przewodnicząca

Sabina Curzytek-Rabenda - zastępca przewodniczącej

Michał Szkudlarski

 

Sąd Koleżeński:


Zdzisław Budziński - przewodniczący


Jan Gajda – zastępca przewodniczącego


Maciej Rempalski – sekretarz

Zdzisław Cwynar

Marek Nowacki

 

Kolegium Sędziów Konkursowych:


Marek Nowacki – przewodniczący

Józef Franczok – zastępca przewodniczącego


Małgorzata Adamowicz–Nowacka

Marcin Gałkowski


Andrzej Nowak

Marek Ruda

Radosław Stach


Mariusz Tenczyński


Iwona Wilczek

 

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów:


Małgorzata Adamowicz – Nowacka

Marek Nowacki


Andrzej Nowak

Mariusz Tenczyński


Iwona Wilczek