Członkowstwo

Zapraszamy do SARP Opole.
Do stowarzyszenia mogą należeć osoby, które ukończyły studia wyższe na polskiej lub zagranicznej uczelni architektonicznej z tytułami inżyniera architekta bądź magistra inżyniera architekta. W szczególnych przypadkach osoby zaangażowane w działalność na rzecz architektury i SARP. Nie wymagamy posiadania uprawnień architektoniczno - budowlanych.

Wystarczy wypełnić kartę ewidencyjną i regulamin spraw członkowskich.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w naszym biurze.