Zmiany terminów konkursów SARP

Stowarzyszenie Architektów Polskich informuje, że zmianie uległy następujące terminy:
w konkursie Nagroda SARP (d. Nagroda Roku SARP):
- doręczenie opracowań do konkursu - 30 czerwca 2020
- Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu Dyplom Roku 2020 w Warszawie, w siedzibie SARP – 9 października 2020 o godz.16.00

w konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU
- Zakończenie I Etapu – 29 maja 2020
uwaga: Każda z komisji Kwalifikacyjnych Oddziałów SARP określa i ogłasza nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych
- Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu Dyplom Roku 2020 w Warszawie, w siedzibie SARP – 9 października 2020 o godz.16.00