Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Podjuchach

Gmina Miasto Szczecin, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże przy wsparciu SARP o. Szczecin zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Podjuchach.

Strona konkursu: www.tbsp.szczecin.pl

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) przy ul. Krzemiennej - Sąsiedzkiej w Podjuchach wraz zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne i szacunkowy koszt inwestycji. Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu.

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I nagroda: 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II nagroda: 8 000 zł brutto (osiem tysięcy złotych brutto)
III nagroda: 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto)