Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Teatr im. Stefan Żeromskiego w Kielcach przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Kielce zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Strona konkursu: www.kielce.sarp.org.pl 

Sąd Konkursowy składa się z 8 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

Bolesław Stelmach (architekt, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa) - Przewodniczący
Marcin Mostafa (architekt, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa)
Włodzimierz Pedrycz (architekt, Sędzia Konkursowy SARP Kielce) - sędzia referent
Wojciech Gwizdak (architekt, Sędzia Konkursowy SARP Kielce)
Michał Kotański (dyr. Teatru im. Stefan Żeromskiego w Kielcach)
Jacek Kowalczyk (Świętokrzyski Urząd Marszałkowski)
Tomasz Zaborowski (technolog teatralny)
Magdalena Musiał (scenograf)

Zastępcy Sędziów Konkursowych:

Włodzimierz Tracz
Janusz Janik

Zastępcy Sędziów Konkursowych mogą uczestniczyć w obradach Sądu Konkursowego bez prawa głosu a powoływani są na pełnoprawnego członka Sądu Konkursowego z prawem głosu w momencie rezygnacji lub wykluczenia jednego z członków Sądu Konkursowego.