Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP w Sosnowcu

Gmina Sosnowiec przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice zapraszają do udziału w konkursie na koncepcję urbanistyczno - architektoniczną dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP - ul. 3 Maja” w Sosnowcu.

Strona konkursu: www.sarp.katowice.pl

Realizację zadań związanych z celem niniejszego Konkursu - na podstawie art. 113 Ustawy PZP - powierzono zespołowi Sądu Konkursowego, powołanemu w składzie:

mgr inż. arch. Henryk Piątek (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
mgr Mateusz Rykała (I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec)
mgr inż. arch. Jakub Owczarek (Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej UM w Sosnowcu)
mgr inż. Wojciech Guzik (Naczelnik Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym UM w Sosnowcu)
dr inż. arch. Roman Rutkowski (SARP)
mgr inż. arch. Danuta Fredowicz (SARP)
mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń (SARP)

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:

mgr inż. arch. Marek Skwara (SARP)
mgr inż. arch. Wojciech Małecki (SARP)

Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został powołany:
mgr inż. arch. Jerzy Hnat (SARP)