Mister Architektury Województwa Opolskiego 2014-2016

Informujemy, że termin składania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 14.06.2017