Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy

Trwa proces weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy. Wszyscy Uczestnicy zostaną indywidualnie zawiadomieni o rezultacie weryfikacji.