Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy

Informujemy o zakończonym procesie weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy. Do konkursu dopuszczono 140 Uczestników.