Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy. Termin ogłoszenia wyników konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy odbędzie się w dniu 13.06.2018 o godzinie 14:00 w budynku Spichlerza przy ul. Wiejskiej 63 w Jemielnicy. Dyskusja pokonkursowa odbędzie się w innym terminie. Serdecznie zapraszamy.