Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej na budowę Stadionu Opolskiego. Informacja

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na budowę Stadionu Opolskiego. Werdykt Sądu Konkursowego o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszony w Urzędzie Miasta Opola - Rynek, Ratusz w dniu 14.08.2018 o godzinie 15.00.