Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu - informacja

Informujemy o zakończonym procesie weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu. Wpłynęło 46 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wszystkie zostały zaakceptowane.