Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu - odpowiedź na pytanie

Szanowni Uczestnicy, udzielamy odpowiedzi na pytanie dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu.

Do 31.08.2018 – zgodnie z Regulaminem Konkursu - wpłynęło jedno pytanie :

PYTANIE:

- „czy jest możliwe / bez wykluczenia z konkursu/ usytuowanie zabudowy - kubatury na terenie opracowania konkursu pomimo ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr L/1028/17"

ODPOWIEDŹ:

- wszystkie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( załącznik tekstowy nr 9 ) są OBOWIĄZUJĄCE dla potrzeb konkursu