Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu. Wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu. Opole, 17 października 2018.

I Nagroda

dworzec1miejsce

MICHAŁ SZKUDLARSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE "MS" 

WENTARIO PRACOWNIA ARCHITEKTURY ANDRZEJ NOWAK 

MASZ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MAGDALENA SZKUDLARSKA 

Opole

autorzy:

Michał Szkudlarski

Andrzej Nowak

Magdalena Szkudlarska

Agnieszka Gacek

Michał Bartecki

 

Pierwszą nagrodę przyznano za propozycję ukształtowania placu dworcowego, jako zurbanizowanego parku miejskiego, który we właściwy sposób kontynuuje i domyka przestrzeń ulicy Krakowskiej oraz wprowadza przyjezdnych do centrum Opola. W formie zaproponowanej przez autorów plac nie konkuruje z istniejącymi w jego otoczeniu cennymi budynkami dworca i poczty oraz planowanym budynkiem dworca autobusowego, ale w umiejętny sposób wypełnia przestrzeń pomiędzy nimi. Przyjęty układ kompozycji jest podatny na modyfikację i przyjęcie różnorodnych miejskich aktywności, oferuje miejsce odpoczynku w podróży, ale jest również atrakcyjną przestrzenią miejską. Zaproponowany raster zbudowany z form kolistych może być zagospodarowany w różnorodny sposób z zachowaniem pierwotnego założenia, na co pozwala jego uniwersalność. Projekt proponuje poprawną komunikację pieszą dworca kolejowego i planowanego dworca autobusowego oraz właściwy dojazd dla podróżnych i służb technicznych. Realizacja projektu wzbogaci Opole o nową funkcjonalną, przyjazną i reprezentacyjną przestrzeń publiczną.

 

II Nagroda

Pracownia 44STO Sp. z o. o. 

Gliwice 

autorzy:

Marta Gocek 

Ewa Twardoch 

Agata Twardoch 

Magda Rugor

 

Prace nagrodzono za przejrzystość rozwiązania poprzez stworzenie osi widokowej od strony ulicy Krakowskiej z zachowaniem widoku na zabytkowy budynek dworca Opole Główne. Na uwagę zasługuje zaproponowane rozwiązanie wielofunkcyjnego mebla miejskiego, jako drewnianego podestu o zróżnicowanej wysokości dzielącą przestrzeń na część zieloną i plac dworcowy. Zaproponowane rozwiązanie utrudnia jednak komunikacyjne powiązanie dworca PKP z Centrum Przesiadkowym.

 

III Nagroda

Aleksander Nowak 

Radosław Stach 

Poznań 

autorzy:

Aleksander Nowak 

Radosław Stach 

 

Prace nagrodzono za Innowacyjna idę wykorzystania przestrzeni miejskiej. Wątpliwości budzą trudności techniczne związane z realizacją, funkcjonowaniem i utrzymywaniem placu. Istnieje obawa, iż centralny zielony dywan mógłby się stać obszarem niedostępnym i wykluczonym z przestrzeni miejskiej.

 

Wyróżnienie

GRUPA PROJEKT S Sp. z o. o.

Ruda Śląska 

autor:

Michał Starzyk

 

Za zaprojektowaną podłogę urbanistyczną z umiejętnie zintegrowanymi z nią elementami małej architektury.

 

Wyróżnienie

db2 architekci 

Opole 

autorzy :

Iwona Wilczek 

Mariusz Tenczyński

Paula Karpezo 

Emilia Chmielewska 

Justyna Madejska 

Miriam Mik

Tomasz Abram

 

Za przejrzystość rozwiązań i funkcjonalny układ.