Konkurs - Kamień

Celem konkursu jest obiekt upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień, założonej na prawie niemieckim w 1319 roku ‒ co potwierdza zachowany do dzisiaj akt. 

Organizator - Towarzystwo Przyjaciół Kamienia. 

Cel konkursu - obiekt (forma przestrzenna) upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień.

 

Ramy przestrzenne obiektu:

Powierzchnia obiektu - maksymalnie 1 m2

Wysokość – maksymalna 3 m

 

Forma opracowania: graficzna na jednej planszy o formacie 100x70 cm 

 

Ogłoszenie konkursu:  03.06.2019

Termin składania prac:  20.09.2019

Ogłoszenie wyników konkursu:  04.10.2019

Jury:

dr arch. Piotr Lewicki- Przewodniczący jury, KSK SARP Oddział Kraków

prof. arch. Ewa Kuryłowicz - Sędzia referent, KSK SARP Oddział Warszawa 

prof. Kazimierz Łatak - CRL

arch. Zbigniew Maćków - KSK SARP Oddział Wrocław

arch. Władysław Świadek

artysta rzeźbiarz Wiesław Pastuła

arch. Kazimierz Łatak Kurator konkursu, KSK SARP Oddział Kraków

Stronie internetowej konkursu:  www.konkurskamien.pl

W konkursie przewiduje się nagrody:

I - realizacyjna - 4000 zł

II - 2000 zł

III - 1000 zł