Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury

Komunikat nr 1

Informujemy o zakończonym procesie weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury. Wpłynęły 44 wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Po niezbędnych uzupełnieniach niektórych z wniosków wszyscy "uczestnicy konkursu" zostali dopuszczenie do udziału.

Waldemar Adamski

Sekretarz organizacyjny Konkursu

 

Komunikat nr 2

W związku z często pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi mapy w formacie cyfrowym (wektorowym)  informujemy, że organizator konkursu nie jest w posiadaniu podkładu mapowego w wersji wektorowej dxf, dwg z odpowiednią licencją co uniemożliwia dostarczenie wszystkim uczestnikom konkursu właściwego podkładu mapowego. Podkład mapowy w dogodnej dla siebie formie uczestnik konkursu może pozyskać indywidualnie na wniosek z baz danych przestrzennych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Jednocześnie informujemy, że mapę zasadniczą w formie plików typu bmp, jpeg, gif, png, oznaczoną jako „do użytku wewnętrznego” można pozyskać na stronie internetowej Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu pod linkiem:  http://77.252.23.180/inet/

Waldemar Adamski

Sekretarz organizacyjny Konkursu