Konkurs SARP nr 1017 na opracowanie koncepcji rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Odpowiedzi na pytania.

10.01.2022 Odpowiedzi na pytania. Część II.

 

Pytanie nr 6

Wniosek

Czy wniosek wraz załącznikami opatrzony podpisem zaufanym jest akceptowalny i wniosek będzie rozpatrywany? W Rozdziale 3 ust. 2.2 pkt 6 i ust 2.3 Pełnomocnik oraz Notariusz może opatrzyć podpisem zaufanym, natomiast przy samodzielnym wypełnianiu wymagany jest podpis kwalifikowany

Odpowiedź:

Obowiązuje wyłącznie podpis kwalifikowany.

 

 

Pytanie nr 7

Mapa - plik CAD

Prosimy o udostępnienie mapy sytuacyjno - wysokościowej terenu będącego przedmiotem opracowania konkursowego w formie otwartego, edytowalnego pliku CAD (np. AutoCad - dwg, itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada mapy w formie pliku CAD.

 

 

Pytanie nr 8

Dom Polski i budynek sali wystawowej - pliki CAD

Ponieważ Organizator konkursu udostępnił jedynie pliki pdf projektu termomodernizacji Domu Polskiego oraz budynku głównej sali wystawowej prosimy o udostępnienie powyższych plików w wersji edytowalnych plików CAD (np. AutoCad - dwg, itp.).

Odpowiedź:

Plik udostępniono pod nazwą „Załącznik nr 04a” w dokumentach do pobrania.

 

 

Pytanie nr 9

Dom Polski - pliki CAD

Ponieważ Organizator konkursu udostępnił Uczestnikom plik AutoCad (dwg) z inwentaryzacją Domu Polskiego zawierający jedynie rzuty, proszę o udostępnienie innych rysunków inwentaryzacji, przede wszystkim przekrojów i elewacji, w tej samej formie edytowalnych plików AutoCad (dwg).

Odpowiedź:

Plik udostępniono pod nazwą „Załącznik nr 04a” w dokumentach do pobrania.

 

 

Pytanie nr 10

Mozaika we wnętrzu budynku muzealnego - wymiary, dokumentacja fotograficzne, lokalizacja 

Prosimy o podanie wymiarów znajdującej się w budynku nr 3 (budynku muzealnym) mozaiki autorstwa Ryszarda Kowala a także udostępnienie dokumentacji fotograficznej oraz wskazanie konkretnej lokalizacji mozaiki (np. w postaci szkicu na rzucie odpowiedniej kondygnacji).

Odpowiedź:

Wymiary mozaiki wewnętrznej: szerokość 380 cm, wysokość 225 cm. Fotografia oraz lokalizacja do pobrania pod nazwą „Załącznik nr 04b” w dokumentach do pobrania.

 

 

Pytanie nr 11

ilość załączników do wniosku o dopuszczenie

Witam. Czy tylko wypełniony załącznik nr 3a należy złożyć aby zostać dopuszczonym do konkursu? Spełniamy obaj wszystkie wymagane kryteria uprawnienia etc.

Odpowiedź:

Dokumenty niezbędne do złożenia w celu dopuszczenia do udziału w Konkursie opisano w Regulaminie.

 

 

Pytanie nr 12

termin akceptacji dopuszczenia

W jaki sposób zostaniemy poinformowani o dopuszczeniu do wzięcia udziału w konkursie?

Odpowiedź:

Uczestnicy zostaną powiadomieni o kwalifikacji za pomocą platformy.

 

 

Pytanie nr 13

Sposób podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

Czy wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w oraz inne oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań ustalonych przez jego Organizatora mogą być podpisane wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy mogą być również podpisane elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym?

Odpowiedź:

Akceptowany wyłącznie kwalifikowany podpis elektroniczny.